Copyright 2012 FotoVaria/PeArd

Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal het exclusieve eigendom van FotoVaria/PeArd gevestigd te Schagen. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's etc.) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in het geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van FotoVaria/PeArd.